مرکز کاریابی ایران

آخرین رزومه های ثبت شده

ردیفتاریخ ثبت نام شهرمدرک تحصیلیجنسیتجزییات
1 1395/10/26 كرج کارشناسی - مهندسی کامپیوتر - س مرد مشاهده رزومه
2 1395/10/26 الشتر کاردانی - مدیریت امداد و سوانح مرد مشاهده رزومه
3 1395/10/26 --- کارشناسی - آسیب شناسی ; زن مشاهده رزومه
4 1395/10/26 ابركوه کارشناسی - مدیریت صنعتی ; مرد مشاهده رزومه
5 1395/10/26 بابل کارشناسی ارشد - برق; مرد مشاهده رزومه
6 1395/10/25 تهران کارشناسی - مهندسی مکانیک - تاس مرد مشاهده رزومه
7 1395/10/25 قره ضیاالدین کارشناسی - کارشناسی - مهندسی م مرد مشاهده رزومه
8 1395/10/25 قروه کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی مرد مشاهده رزومه
9 1395/10/25 تهران دیپلم - علوم انسانی; زن مشاهده رزومه
10 1395/10/25 --- دیپلم - علوم انسانی; مرد مشاهده رزومه
11 1395/10/25 سبزوار متوسطه - علوم انسانی; مرد مشاهده رزومه
12 1395/10/24 مشهد دیپلم - علوم تجربی ; زن مشاهده رزومه
13 1395/10/24 شهرجديدهشتگرد متوسطه - ديپلم فني و حرفه اي; مرد مشاهده رزومه
14 1395/10/23 كرمان کارشناسی ارشد - مهندسی مواد - مرد مشاهده رزومه
15 1395/10/23 بجستان کاردانی - حسابداری ; مرد مشاهده رزومه
16 1395/10/23 شیراز کارشناسی - مهندسی کامپیوتر - ن مرد مشاهده رزومه
17 1395/10/23 تهران کارشناسی - مهندسی مواد - متالو مرد مشاهده رزومه
18 1395/10/23 پاوه کارشناسی - مدیریت بازرگانی ; مرد مشاهده رزومه
19 1395/10/22 تهران کارشناسی - مهندسی مکانیک - تاس مرد مشاهده رزومه
20 1395/10/22 تهران کارشناسی - مهندسی کامپیوتر - ن مرد مشاهده رزومه

آخرین فرصت های شغلی

ردیفتاریخ ثبت شهرعنوان شغلیجنسیتجزییات
1 1395/10/28 قم نیروی خدماتی زن مشاهده فرصت شغلی
2 1395/10/28 قم نیروی ساده زن/مرد مشاهده فرصت شغلی
3 1395/10/27 قم جوشکار co2 مرد مشاهده فرصت شغلی
4 1395/10/27 قم نیروی ساده مرد مشاهده فرصت شغلی
5 1395/10/27 قم تکنسین برق مرد مشاهده فرصت شغلی
6 1395/10/27 قم نیروی ساده مرد مشاهده فرصت شغلی
7 1395/10/27 قم پرسکار مرد مشاهده فرصت شغلی
8 1395/10/27 قم راننده اتومبیل مرد مشاهده فرصت شغلی
9 1395/10/27 قم مهندس صنایع زن/مرد مشاهده فرصت شغلی
10 1395/10/27 قم دکل بند مرد مشاهده فرصت شغلی
11 1395/10/27 قم حسابدار زن مشاهده فرصت شغلی
12 1395/10/27 قم الکترونیک زن/مرد مشاهده فرصت شغلی
13 1395/10/26 قم تکنسین تاسیسات مرد مشاهده فرصت شغلی
14 1395/10/26 قم نیروی فنی مرد مشاهده فرصت شغلی
15 1395/10/26 قم نیروی ساده زن مشاهده فرصت شغلی
16 1395/10/26 قم تکنسین برق مرد مشاهده فرصت شغلی
17 1395/10/26 قم تراشکار مرد مشاهده فرصت شغلی
18 1395/10/26 قم کارشناس فروش زن مشاهده فرصت شغلی
19 1395/10/26 قم حسابدار زن مشاهده فرصت شغلی
20 1395/10/26 قم نیروی ساده مرد مشاهده فرصت شغلی

اخبار مرکز کاریابی ایران

 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین وهیت همراه از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار جناب آقای دکتر طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل از موسسه آموزش و توسعه کسب و کار و کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار جناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ازمرکز کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
    

استخدامی های دولتی و سراسری

تبلیغات